Bewoners over Oost

Bewoners over hun buurt in Oost

U bent uitgenodigd door Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam om deel te nemen aan het onderzoek Bewoners over hun buurt in Oost. Stadsdeel Oost wil de leefbaarheid en de problemen die hierbij kunnen spelen in een buurt in kaart brengen. Hiervoor wordt een korte enquĂȘte gehouden. De enquĂȘtegegevens worden gebruikt bij het maken van beleid om de leefbaarheid te verbeteren. De antwoorden die u geeft worden uiteraard volstrekt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden anoniem verwerkt. 

 

Als u op onderstaande link klikt en uw persoonlijke wachtwoord invult, start de vragenlijst automatisch op. Let erop: uw wachtwoord is hoofdlettergevoelig. U vindt het wachtwoord in de brief die u is toegestuurd.  

 

Invullen van de vragenlijst kost u 5 minuten tijd. Tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u altijd terug naar eerder gegeven antwoorden, door op de 'vorige' knop te drukken. U hoeft de vragenlijst niet in 1 keer in te vullen. Indien u tussentijds stopt en de volgende keer weer op de link klikt, start de vragenlijst op bij het punt waar u gebleven was.

 

Mocht u verder nog vragen hebben of bent u uw wachtwoord kwijt, dan kunt u contact opnemen met OIS, via 020-2510449 of kimo.van.den.berg@amsterdam.nl.

 

 

 

Panel