Digipanel Zuid

Digipanel Zuid:

Via het Digipanel Zuid vraagt stadsdeel Zuid bewoners en ondernemers naar hun mening over zaken die spelen in het stadsdeel. Alle inwoners van stadsdeel Zuid kunnen lid worden van het “Digipanel Zuid bewoners”. Voor ondernemers in stadsdeel Zuid is er het “Digipanel Zuid ondernemers”. Het Digipanel Zuid is een snelle en makkelijke manier om uw mening te geven over uw directe omgeving. Stadsdeel Zuid nodigt alle geïnteresseerden uit om lid te worden.

Lid worden?

Om lid te worden klikt u hier onder op de link naar het Digipanel dat op u van toepassing is. Met de link opent u een korte vragenlijst met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. Er wordt onder andere gevraagd naar uw adres en postcode. Deze vragen zijn nodig om mogelijke verschillen tussen buurten of groepen bewoners te kunnen bepalen. Uiteraard gaat OIS vertrouwelijk met deze gegevens om. Uw gegevens worden bewaard door OIS en niet aan stadsdeel Zuid of andere partijen doorgegeven. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, bent u lid van het Digipanel Zuid. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw lidmaatschap.

 

Lid worden Digipanel Zuid bewoners

 

Lid worden Digipanel Zuid ondernemers

 

Welke onderwerpen?

Als u lid wordt van het panel wordt u zo nu en dan gevraagd om uw mening te geven over verschillende onderwerpen die met stadsdeel Zuid te maken hebben. Het invullen van de vragenlijsten zal iedere keer maximaal 10 minuten in beslag nemen.

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

Na afloop van iedere enquête zullen de meeste resultaten via deze website bekend worden gemaakt. Wij laten door middel van een e-mail aan u weten wanneer de resultaten gepubliceerd zijn. De resultaten van de onderzoeken geven het stadsdeel inzicht in wat de bewoners en andere betrokkenen vinden van onderwerpen die te maken hebben met stadsdeel Zuid. Waarbij voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat de enquêtes geen referenda zijn.

 

Namens stadsdeel Zuid en OIS alvast hartelijk dank voor uw deelname.

 

Panel