Digitaal panel West

Stadsdeel West

Digitaal Panel West: geef uw mening vanuit uw luie stoel!

Stadsdeel West en OIS werken samen aan een digitaal internetpanel. Alle inwoners van West kunnen lid worden van het digitale internetpanel West. Via het internetpanel wil het stadsdeel de bewoners, maar ook mensen die er werken, studeren en andere geïnteresseerden vragen naar hun mening over zaken die spelen in het stadsdeel. Het internetpanel is snelle manier om uw mening te geven over West. Stadsdeel West nodigt alle geïnteresseerden uit om lid te worden.

 

Lid worden?

Om lid te worden kunt u op de link "Lid worden Digitaal Panel West" aan de rechterkant van deze pagina klikken. Hier kunt u een vragenlijst openen met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. Hierin wordt onder andere gevraagd naar uw adres en postcode. Deze vragen zijn nodig om mogelijke verschillen tussen groepen panelleden te kunnen bepalen. Uiteraard gaat OIS vertrouwelijk met deze gegevens om. Uw gegevens worden bewaard door OIS en niet aan stadsdeel West of andere partijen doorgegeven. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, bent u lid van het internetpanel. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw lidmaatschap.

 

Welke onderwerpen?

Als u lid wordt van het panel wordt u zo nu en dan gevraagd om uw mening te geven over verschillende onderwerpen die met West te maken hebben. Het invullen van de vragenlijsten zal iedere keer maximaal 10 minuten in beslag nemen.

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

Na afloop van iedere enquête zullen de meeste resultaten via deze website bekend worden gemaakt. Wij laten door middel van een e-mail aan u weten wanneer de resultaten gepubliceerd zijn. De resultaten van de onderzoeken geven het stadsdeel inzicht in wat de bewoners en andere betrokkenen vinden van onderwerpen  die te maken hebben met West. Waarbij voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat de enquêtes geen referenda zijn

 

Namens stadsdeel West en OIS alvast hartelijk dank voor uw deelname

 

 

 

Bewonerspanel West