FAQ /  Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

O+S is gehouden aan de wet bescherming persoonsgegevens en garandeert dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden verwerkt en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. O+S verstrekt geen gegevens met persoonlijke kenmerken aan derden, dus ook uw e-mail adres niet.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

De antwoorden worden door O+S verzameld en verwerkt. In het uiteindelijke rapport worden alleen uitspraken gedaan over gemiddelde antwoorden van een groot aantal respondenten. Uit de resultaten kan nooit worden afgeleid of u heeft meegedaan of welke antwoorden u heeft gegeven. Meer informatie kunt u vinden in de disclaimer. Als de resultaten van een onderzoek openbaar gemaakt worden dan plaatsen wij deze op de website. Voor het O+S panel kunt u deze resultaten hier vinden

Hoe wordt een O+S vragenlijst beveiligd?

De antwoorden die u geeft tijdens een onderzoek worden verstuurd via een veilige, versleutelde verbinding. Een beveiligde verbinding herkent u aan de volgende twee kenmerken:

Als ik op de link in de e-mail klik, dan gebeurt er niets of ik krijg een foutmelding.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. U kunt de volgende dingen proberen:

Ik krijg de boodschap "De vragenlijst is al geopend" of "A survey is already active"

Als u de bovenstaande boodschap in uw scherm ziet kunt u na 10 minuten weer inloggen. Dit tijdslot zorgt ervoor dat een vragenlijst altijd maar in één scherm geopend kan worden. Zo wordt er voor iedere vraag slechts één antwoord geregistreerd en worden misverstand en misbruik voorkomen.

Blijft deze melding terugkomen nadat u 10 minuten gewacht hebt? Stuur dan een bericht naar panel@os.amsterdam.nl of online@os.amsterdam.nl. Dan helpen wij u verder.

Ik ken iemand die de vragenlijst ook in wil vullen.

Per uitnodiging kan slechts 1 persoon een vragenlijst invullen. U kunt uw uitnodiging niet doorsturen naar iemand anders. Mocht iemand anders ook mee willen doen aan het onderzoek dan kan hij of zij een e-mail naar online@os.amsterdam.nl sturen met vermelding van het "Onderwerp" van de oorspronkelijke uitnodiging en het e-mail adres waar wij een uitnodiging voor het onderzoek naartoe kunnen sturen.

Als het het panelonderzoek betreft kan hij of zij zich inschrijven bij het panel en een e-mail naar panel@os.amsterdam.nl sturen.

Ik wil lid worden van een panel

Op de hoofdpagina vindt u in het menu linksboven alle panels die door O+S beheerd worden. Hier vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven.

Ik wil graag mijn e-mail adres of andere gegevens wijzigen / inzien .

Dit kan op twee manieren:

Ik wil graag uit het panelbestand worden verwijderd.

In iedere e-mail die u van het panel ontvangt staat rechts onderin een link “Afmelden”. Via deze link kunt u zich uitschrijven uit het panel.
U kunt ook altijd een e-mail sturen naar panel@os.amsterdam.nl met daarin een verzoek om afmelding en het e-mail adres waarmee u bent ingeschreven.

Ik ben mijn panellidnummer / Id kwijt.

Nadat u zich heeft aangemeld bij een panel ontvangt u een e-mail met daarin uw panellidnummer of Id. U hoeft dit niet opnieuw in te voeren om in te loggen op een panelonderzoek. In iedere uitnodiging die u ontvangt staat een unieke, beveiligde link naar het onderzoek. Omdat de link per persoon anders is hoeft u niet in te loggen. Als u uw panellidnummer/ Id kwijt bent kunt u een e-mail sturen naar panel@os.amsterdam.nl .

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Wij willen ons constant verbeteren, daar hebben we uw op- en aanmerkingen voor nodig. Houdt die op- en aanmerkingen dus niet voor uzelf maar laat ze ons weten. Voor uw vragen en opmerkingen kunt u altijd een e-mail sturen naar panel@os.amsterdam.nl